วิธีลบคอมเมนต์ของ NetBeans IDE

ทุก  ๆ ครั้งที่เราสร้างไฟล์ใด ๆ ขึ้นมา โปรแกรม NetBeans IDE จะเขียน comments อัตโนมัติให้เรา 

 

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 1

ภาพที่ 1 แสดง comments

 

ซึ่งเราสามารถลบ comments ที่ไม่ต้องการได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

ขั้นตอนการลบ Comments

1. เปิดโปรแกรม NetBeans ขึ้นมา ไปที่เมนู Tools > Templates

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 2

ภาพที่ 2 แสดงการเลือก Tools > Templates

 

2. จะปรากฏหน้าจอ Templates Manager ขึ้นมา ให้คลิก + ที่หน้าโฟลเดอร์ Java

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 3

ภาพที่ 3 แสดงการคลิก + หน้า Java

 

3. จะปรากฏรายการไฟล์ภาษา Java ประเภทต่าง ๆ 

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 4

ภาพที่ 4 แสดงรายการไฟล์ Java

 

4. คลิกที่ไฟล์แรก Java Class และคลิก Open in Editor 

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 5

ภาพที่ 5 แสดงการเลือก Java Class > Open in Editor

 

5. จะปรากฏหน้าจอไฟล์ Java Class ขึ้นมา

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 6

ภาพที่ 6 แสดงโค้ดการสร้างไฟล์

 

6. เราสามารถลบส่วนของ comments ที่ไม่ต้องการออกไปได้ ซึ่งของเราจะเหลือเพียงแค่โค้ด ดังภาพที่ 7

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 7

ภาพที่ 7 แสดงโค้ดที่ลบแล้ว

 

7. หากลองสร้างไฟล์ ชนิด Java Class ขึ้นมาใหม่ เราจะได้โค้ดเริ่มต้น ดังภาพที่ 8 จะเห็นว่า ไม่มี comments แล้ว

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 8

ภาพที่ 8 แสดงไฟล์ Java Class ที่สร้างขึ้นมาใหม่

 

8. กลับมาที่ไฟล์ Java Class เราสามารถเพิ่ม comment ที่ต้องการลงไปได้ เช่น เพิ่ม // class เพื่อบอกว่าจบคลาสนี้แล้ว

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 9

ภาพที่ 9 แสดงการเพิ่ม comment

 

9. หากลองสร้างคลาสใหม่ขึ้นมา เราก็จะได้โค้ดตั้งต้น ตามภาพที่ 10

TH-JAVA-delete-comments-NetBeans IDE 10

ภาพที่ 10 แสดง comment ที่เพิ่มเข้ามา

 

สำหรับไฟล์ชนิดอื่น ๆ ก็สามารถแก้ไข เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน ปรับแต่งให้เครื่องมือของเราเหมาะกับการใช้งานตามที่เราชอบนะคะ แล้วเราจะมีความสุขกับการใช้งานมันมากขึ้นค่ะ 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ