ดาวน์โหลดและติดตั้ง XAMPP

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม

1. คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

 

2. คลิกที่ “Download (32 bit)” และบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-1

ภาพที่ 1 แสดงการคลิกดาวน์โหลด

 

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-2

ภาพที่ 2 แสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

 

2. คลิก “Next”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-3

ภาพที่ 3 แสดงหน้า Setup โปรแกรม

 

3. คลิก “Next”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-4

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเลือก Components ที่จะติดตั้ง

 

4. คลิก “Next”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-5

ภาพที่ 5 แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม

 

5. คลิกเครื่องหมายถูกที่หลัง Learn more about Bitnami for XAMPP ออก และคลิก “Next”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-6

ภาพที่ 6 แสดงหน้า Bitnami for XAMPP

 

6. คลิก “Next”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-7

ภาพที่ 7 แสดงหน้า พร้อมสำหรับการติดตั้ง

 

7. รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-8

ภาพที่ 8 แสดงการติดตั้งโปรแกรม

 

8. ถ้าปรากฏหน้า Windows Security Alert ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม “Allow access”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-9

ภาพที่ 9 แสดงหน้าอนุญาตในการติดตั้งโปรแกรม

 

9. คลิกที่ปุ่ม “Finish”

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-10

ภาพที่ 10 แสดงหน้าติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว

 

10. จะปรากฏหน้าจอ XAMPP Control Panel ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Start หลัง Apache และ MySQL

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-11

ภาพที่ 11 แสดงหน้า XAMPP Control Panel

 

11. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Admin” หลัง MySQL

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-12

ภาพที่ 12 แสดงการคลิกที่ปุ่ม Admin

 

12. จะปรากฏหน้าจอโปรแกรม phpMyAdmin ขึ้นมา เราสามารถสร้างฐานข้อมูลและตารางต่างๆ ได้จากหน้าจอนี้

TH-JAVA-DOWNLOAD-INSTALL-XAMPP-13

ภาพที่ 13 แสดงหน้าโปรแกรม phpMyAdmin

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ