ดาวน์โหลดและติดตั้ง NetBeans IDE

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม

1. คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรม NetBeans IDE

 

2. คลิกที่ปุ่ม “Download” และบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

TH-JAVA DOWNLOAD INATALL NETBEANS IDE 1

ภาพที่ 1 แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรม NetBeans IDE

 

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และรอสักครู่

TH-JAVA DOWNLOAD INATALL NETBEANS IDE 2

ภาพที่ 2 แสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

 

2. จะปรากฏรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม “Next”

TH-JAVA DOWNLOAD INATALL NETBEANS IDE 3

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเตรียมติดตั้งโปรแกรม NetBeans IDE

 

3. คลิกยอมรับเงื่อนไขที่หน้า I accept the terms... และคลิกที่ปุ่ม “Next”

TH-JAVA DOWNLOAD INATALL NETBEANS IDE 4

ภาพที่ 4 แสดงหน้ายอมรับเงื่อนไข

 

4. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม คลิก “Next”

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL NETBEANS IDE 5

ภาพที่ 5 แสดงหน้ากำหนดตำแหน่งติดตั้งโปรแกรม

 

5. คลิก “Install” เพื่อติดตั้งโปรแกรม

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL NETBEANS IDE 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าติดตั้งโปรแกรม

 

6. รอให้โปรแกรมติดตั้งจนเสร็จ 100%

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL NETBEANS IDE 7

ภาพที่ 7 แสดงหน้ากำลังติดตั้งโปรแกรม

 

7. คลิกที่ปุ่ม “Finish”

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL NETBEANS IDE 8

ภาพที่ 8 แสดงการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

 

9. เราจะได้ไอคอนโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมาที่หน้า desktop สามารถดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานได้เลยค่ะ

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL NETBEANS IDE 9

ภาพที่ 9 แสดงไอคอนโปรแกรม

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ