ดาวน์โหลดและติดตั้ง Launch4J

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Launch4j

1. คลิกที่ ที่นี้ เพื่อเข้าไป Download โปรแกรม

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 1

ภาพที่ 1 แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรม Launch4j

 

2. คลิกปุ่ม Save เก็บไฟล์ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 2

ภาพที่ 2 แสดงการบันทึกโปรแกรม

 

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้ว ในหัวข้อต่อไปเราจะติดตั้งโปรแกรมกันค่ะ

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Launch4j

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 3

ภาพที่ 3 แสดงการคลิกไฟล์เพื่อติดตั้งโปรแกรม

 

2. คลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 4

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอ Setup โปรแกรม

 

3. คลิกที่ I Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไข

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 5

ภาพที่ 5 แสดงการยอมรับเงื่อนไขของโปรแกรม

 

4. คลิก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 6

ภาพที่ 6 แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม

 

5. โปรแกรมเริ่มต้นการติดตั้ง

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 7

ภาพที่ 7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม

 

6. คลิก Finish เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 8

ภาพที่ 8 แสดงการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

 

7. และโปรแกรมจะเปิดหน้าจอแรกขึ้นมา สามารถสร้างไฟล์ .exe ได้ตามต้องการ

TH-JAVA DOWNLOAD INSTALL Launch4J 9

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอแรกของโปรแกรมหลังจากติดตั้ง

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ