javascript-array-filter-0

JavaScript: array ตอนที่ 11 การกรองข้อมูลจาก array เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย filter()

ในการใช้งาน เมธอด filter() ร่วมกับ array เราจะสามารถกรองข้อมูลใน array เก่า ออกมาสร้าง array ใหม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 11 การกรองข้อมูลจาก array เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย filter()

javascript-array-slice-0

JavaScript: array ตอนที่ 10 การดึงข้อมูลจาก array เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย slice()

ในตอนที่ผ่านมา เราพูดถึงเรื่อง splice() นะคะ แต่ในหัวข้อนี้ เราพูดถึงเรื่อง เมธอด slice()  ตัดตัว p ออกไป ความหมายและการใช้งาน แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 10 การดึงข้อมูลจาก array เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย slice()

javascript-array-splice-0

JavaScript: array ตอนที่ 9 การดึงข้อมูลจาก array เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย splice()

splice() เป็นเมธอด (method) ที่ใช้งานร่วมกับ array เพื่อดึงข้อมูลจาก array หนึ่ง ออกมาสร้างเป็น array ใหม่ เรามาดูรายละเอียดกันค่ะ 🙂

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 9 การดึงข้อมูลจาก array เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย splice()

javascript-array-pop-0

JavaScript: array ตอนที่ 7 การลบ element ลำดับสุดท้าย ใน array ออก ด้วยเมธอด pop()

จำได้มั้ยค่ะ ก่อนหน้านี้ เราใช้ เมธอด push() เพื่อเพิ่ม element ลำดับสุดท้ายใน array คราวนี้ เรามาดูเมเธอด pop( ) กันค่ะ ซึ่ง pop( ) เป็นเมธอดที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ เมธอพ push() คือ เราใช้ในการลบ element สุดท้าย ใน array 🙂

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 7 การลบ element ลำดับสุดท้าย ใน array ออก ด้วยเมธอด pop()

javascript-array-indexof-0

JavaScript: array ตอนที่ 8 การหา index ของ array ด้วย เมธอด indexOf()

เราใช้ indexOf(…) ในการค้นหาตำแหน่ง index ของ element ที่ต้องการ มาดูตัวอย่างกันค่ะ

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 8 การหา index ของ array ด้วย เมธอด indexOf()

Loading...